Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Стручној служби Агенције

Обавештење о усвајању ревидираног Акционог плана за спровођење антикорупцијске стратегије и позив одговорним субјектима
12/07/2016
Обучена нова група предавача за област етика и интегритет у јавном сектору
01/08/2016

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Стручној служби Агенције

print
Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Стручној служби Агенције за борбу против корупције

Датум оглашавања: 19.07.2016. године

Датум истека рока за пријављивање: 27.07.2016. године


Текст Интерног конкурса

Образац 1 – Изјава