Izrađena Analiza uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou

Objavljeno Mišljenje o proceni rizika korupcije u Nacrtu zakona o udžbenicima
03/03/2015
Zoran Stojiljković predsednik Odbora Agencije
12/03/2015

Izrađena Analiza uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou

print
Znak Horizontalno Cirilica U cilju izrade modela lokalnih planova za borbu protiv korupcije, što je obaveza jedinica lokalne samouprave određena Nacionalnom strategijom za borbu protov korupcije, Agencija za borbu protiv korupcije objavila je Analizu uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou. Analiza pruža empirijski okvir i identifikuje probleme koji treba da budu obuhvaćeni budućim modelima lokalnih antikorupcijih planova, na osnovu kojih će svaka jedinica lokalne samouprave usvajati svoj dokument u oblasti suzbijanja korupcije u lokalnoj zajednici.

Analiza uzroka i ojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou – ćirilica

Analiza uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou – latinica