Израђена Анализа узрока и појавних облика корупције на локалном нивоу

Објављено Мишљење о процени ризика корупције у Нацрту закона о уџбеницима
03/03/2015
Зоран Стојиљковић председник Одбора Агенције
12/03/2015

Израђена Анализа узрока и појавних облика корупције на локалном нивоу

print
Znak Horizontalno Cirilica У циљу израде модела локалних планова за борбу против корупције, што је обавеза јединица локалне самоуправе одређена Националном стратегијом за борбу протов корупције, Агенција за борбу против корупције објавила је Анализу узрока и појавних облика корупције на локалном нивоу. Анализа пружа емпиријски оквир и идентификује проблеме који треба да буду обухваћени будућим моделима локалних антикорупцијих планова, на основу којих ће свака јединица локалне самоуправе усвајати свој документ у области сузбијања корупције у локалној заједници.

Анализа узрока и ојавних облика корупције на локалном нивоу – ћирилица

Analiza uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou – latinica