Izveštaj o rizicima korupcije u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju

Jačanje savezništva u borbi protiv korupcije
19/06/2015
Odluka o izboru i dodeli finansijskih sredstava – Šesti konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva (objavljen 30. aprila 2015)
26/06/2015

Izveštaj o rizicima korupcije u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju

print

Znak-Horizontalno-Cirilica

Agencija za borbu protiv korupcije je pripremila izveštaj o rizicima korupcije u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju sa preporukama upućenim Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.
U septembru 2014. godine, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje otpočeo je, na inicijativu Ministarstva, postupak revizije invalidskih penzija, odoborenih od 1990. godine. Prema podacima dostupnim javnosti, u okviru ovog postupka, do maja 2015. godine oko 300 lica ostalo je bez invalidske penzije, nakon što je utvrđeno da su je stekli na nedozvoljen način. Pored toga, u 16 slučajeva podnete su krivične prijave. Kao ilustrativni slučajevi u kojima su ukinute invalidske penzije, mogu se navesti primeri vojnog pilota koji poseduje fabriku za proizvodnju praška, vlasnika kafića ili hotela, kao i lica sa navodnim oštećenjem vida, koja imaju vozačke dozvole.

Otkrivanje značajnog broja nepravilnosti ukazalo je na potrebu da se u cilju prepoznavanja sistemskih problema i slabosti u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju, te formulisanja što potpunijih i konkretnijih preporuka za njihovo otklanjanje, pored analize pravnog okvira u ovoj oblasti, sprovede i analiza slučajeva u praksi.

Agencija za borbu protiv korupcije je u izveštaju ukazala da je, pored ostalog, izmenama propisa potrebno predvideti da će se relevantna medicinska dokumentacija pribavljati službenim putem; da će se sva lica koja učestvuju u postupku obavezno izuzeti ukoliko postoji bilo kakav privatni interes u vezi sa postupkom veštačenja ili kontrole koju obavljaju; eksplicitno propisati obaveznost upućivanja osiguranika na Odeljenje funkcionalne dijagnostike u slučajevima kada se neposrednim pregledom ne može dati ocena, kada lekar veštak nije specijalista za konkretne bolesti, kao i kada se ne slažu mišljenja lekara specijaliste i lekara veštaka, te uspostaviti sistem evaluacije kvaliteta rada lekara veštaka i razmotriti mogućnost da preporuke za ocenu radne sposobnosti u odnosu na različite vrste bolesti dobiju obavezujući karakter.

Izveštaj možete preuzeti ovde.