Извештај о ризицима корупције у поступку остваривања права на инвалидску пензију

Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015
The Report on the Oversight of the Financing of Political Entities in 2014
04/01/2016

Извештај о ризицима корупције у поступку остваривања права на инвалидску пензију

print

Znak-Horizontalno-Cirilica

Агенција за борбу против корупције je припремила извештај о ризицима корупције у поступку остваривања права на инвалидску пензију са препорукама упућеним Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.
У септембру 2014. године, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање отпочео је, на иницијативу Министарства, поступак ревизије инвалидских пензија, одоборених од 1990. године. Према подацима доступним јавности, у оквиру овог поступка, до маја 2015. године око 300 лица остало је без инвалидске пензије, након што је утврђено да су је стекли на недозвољен начин. Поред тога, у 16 случајева поднете су кривичне пријаве. Као илустративни случајеви у којима су укинуте инвалидске пензије, могу се навести примери војног пилота који поседује фабрику за производњу прашка, власника кафића или хотела, као и лица са наводним оштећењем вида, која имају возачке дозволе.

Откривање значајног броја неправилности указало је на потребу да се у циљу препознавања системских проблема и слабости у поступку остваривања права на инвалидску пензију, те формулисања што потпунијих и конкретнијих препорука за њихово отклањање, поред анализе правног оквира у овој области, спроведе и анализа случајева у пракси.

Агенција за борбу против корупције је у извештају указала да је, поред осталог, изменама прописа потребно предвидети да ће се релевантна медицинска документација прибављати службеним путем; да ће се сва лица која учествују у поступку обавезно изузети уколико постоји било какав приватни интерес у вези са поступком вештачења или контроле коју обављају; експлицитно прописати обавезност упућивања осигураника на Одељење функционалне дијагностике у случајевима када се непосредним прегледом не може дати оцена, када лекар вештак није специјалиста за конкретне болести, као и када се не слажу мишљења лекара специјалисте и лекара вештака, те успоставити систем евалуације квалитета рада лекара вештака и размотрити могућност да препоруке за оцену радне способности у односу на различите врсте болести добију обавезујући карактер.

Извештај можете преузети овде.