Izveštaj o primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti slovenačkog eksperta Jurija Toplaka

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku usluga broj 404-02-150/16-03 za 2016. godinu
31/08/2016
Građani Agenciju vide kao prvi stub borbe protiv korupcije
15/09/2016

Izveštaj o primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti slovenačkog eksperta Jurija Toplaka

print
flag_yellow_low

U Srbiji je zabeležen značajan napredak u finansiranju političkih aktivnosti tokom poslednjih nekoliko godina. Propisi su uglavnom usklađeni sa međunarodnim obavezama i omogućavaju slobodno izražavanje političkog mišljenja kroz priloge i trošenje. Transparentnost i efikasnost, međutim, uvek mogu da budu unapređeni” – navodi se između ostalog u izveštaju slovenačkog eksperta Jurija Toplaka koji je krajem maja posredstvom TAIEX posetio Srbiju (TAIEX je instrument pomoći i razmene informacija kojim EU pruža podršku partnerskim zemljama u pogledu usklađivanja i sprovođenja zakonodavstva Evropske unije).

Misija, koja je organizovana sa ciljem dobijanja kvalitativne i kvantitativne analize efekata primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, posebno je bila usmerena na politiku sankcionisanja i postupanja svih relevantnih institucija u toj oblasti. Ova važna aktivnost predviđena je Akcionim planom za poglavlje 23.

Jurij Toplak, profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru, preporučio je u svom Izveštaju, između ostalog: Da svi troškovi kampanje budu plaćeni pre izbora ili nekoliko dana nakon izbora kako bi se umanjio rizik od korupcije i rizik izbegavanja ograničenja za priloge; Objaviti prihode i rashode kandidata i partija online pre izbora; Agenciji dodeliti status sličan carinskim telima ili drugim relevantnim institucijama, koje moge da izriču kazne, na koje postoji mogućnost žalbe sudu...

Kompletan izveštaj slovenačkog eksperta Jurija Toplaka možete pročitati ovde.