Извештај о примени Закона о финансирању политичких активности словеначког експерта Јурија Топлака

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за Јавну набавку услуга број 404-02-150/16-03 за 2016. годину
31/08/2016
Грађани Агенцију виде као први стуб борбе против корупције
15/09/2016

Извештај о примени Закона о финансирању политичких активности словеначког експерта Јурија Топлака

print
flag_yellow_low

У Србији је забележен значајан напредак у финансирању политичких активности током последњих неколико година. Прописи су углавном усклађени са међународним обавезама и омогућавају слободно изражавање политичког мишљења кроз прилоге и трошење. Транспарентност и ефикасност, међутим, увек могу да буду унапређени” – наводи се између осталог у извештају словеначког експерта Јурија Топлака који је крајем маја посредством TAIEX посетио Србију (TAIEX је инструмент помоћи и размене информација којим ЕУ пружа подршку партнерским земљама у погледу усклађивања и спровођења законодавства Европске уније).

Мисија, која је организована са циљем добијања квалитативне и квантитативне анализе ефеката примене Закона о финансирању политичких активности, посебно је била усмерена на политику санкционисања и поступања свих релевантних институција у тој области. Ова важна активност предвиђена је Акционим планом за поглавље 23.

Јуриј Топлак, професор Уставног права на Правном факултету Универзитета у Марибору, препоручио је у свом Извештају, између осталог: Да сви трошкови кампање буду плаћени пре избора или неколико дана након избора како би се умањио ризик од корупције и ризик избегавања ограничења за прилоге; Објавити приходе и расходе кандидата и партија online пре избора; Агенцији доделити статус сличан царинским телима или другим релевантним институцијама, које моге да изричу казне, на које постоји могућност жалбе суду...

Комплетан извештај словеначког експерта Јурија Топлака можете прочитати овде.