Izveštaji o troškovima izbornih kampanja dostavljaju se Agenciji do 4. aprila za Bor i do 5. aprila za Sevojno

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga posredovanja za organizaciju prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora
12/03/2018
Predstavnici Misije USAID u poseti Agenciji
15/03/2018

Izveštaji o troškovima izbornih kampanja dostavljaju se Agenciji do 4. aprila za Bor i do 5. aprila za Sevojno

print

Izbori za odbornike u Skupštinu grada Beograda, gradsku opštinu Sevojno i opštine Aranđelovac i Bor održani su 4. marta 2018. godine.

Gradska izborna komisija poništila je izbore na četiri biračka mesta u beogradskoj opštini Stari grad, ali odluka o datumu održavanja ponovnih izbora još nije doneta. Zbog nepravilnosti, izbori su 11. marta ponovljeni na biračkom mestu u selu Vrbica kod Aranđelovca.

Shodno članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji imaju obavezu da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje za Bor je 4. april, odnosno za Sevojno 5. april 2018. godine.

Nakon što u službenom glasilu budu objavljeni konačni rezultati izbora za odbornike grada Beograd i odbornike opštine Aranđelovac, politički subjekti i javnost biće obavešteni o roku za podnošenje izveštaja o troškovima izbornih kampanja.