Извештаји о трошковима изборних кампања достављају се Агенцији до 4. априла за Бор и до 5. априла за Севојно

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга посредовања за организацију превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора
12/03/2018
Представници Мисије USAID у посети Агенцији
15/03/2018

Извештаји о трошковима изборних кампања достављају се Агенцији до 4. априла за Бор и до 5. априла за Севојно

print

Избори за одборнике у Скупштину града Београда, градску општину Севојно и општине Аранђеловац и Бор одржани су 4. марта 2018. године.

Градска изборна комисија поништила је изборе на четири бирачка места у београдској општини Стари град, али одлука о датуму одржавања поновних избора још није донета. Због неправилности, избори су 11. марта поновљени на бирачком месту у селу Врбица код Аранђеловца.

Сходно члану 29. Закона о финансирању политичких активности, политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи имају обавезу да Агенцији за борбу против корупције поднесу извештаје о трошковима изборних кампања, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора.

Рок за подношење извештаја политичких субјеката о трошковима изборне кампање за Бор је 4. април, односно за Севојно 5. април 2018. године.

Након што у службеном гласилу буду објављени коначни резултати избора за одборнике града Београд и одборнике општине Аранђеловац, политички субјекти и јавност биће обавештени о року за подношење извештаја о трошковима изборних кампања.