Мр Иван Ковачевић

Рођен у Београду 1958. године. Ожењен, отац троје деце.

Образовање

1976. – 1981. Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, статус дипломирани политиколог. Магистар политичких наука, рад “Менаџмент у образовању”. Ради на докторској дисертацији: “Реформа образовне политике – образовање за тржиште”.

Радно искуство

Тридесет година се бави формалним, неформалним и информалним образовањем:

– Уредник трибина у Културном центру Београда
– спољни сарадник – предавач у РУ “Ђуро Салај”
– директор Центра за образовање
– генерални директор Пословног система “Ђуро Салај” АД
– члан УО Српског удружења андрагошких институција
– члан Савета за стручно образовање и образовање одраслих
– председник ИО и члан председништва Уније послодаваца Србије – задужен за сектор образовања
– председник савета за пројекте Уније послодаваца Србије
– председник одбора за утврђивање репрезентативности синдиката и послодаваца
– заменик члана Социјално економског савета Републике Србије
– члан УО Националне службе за запошљавање и председник Комисије за отпис потраживања
– члан радне групе за евалуацију и обуке 40 пилот програма стручног оспособљавања формиране од стране Министарства просвете
– члан радне групе за израду Нацрта Закона о образовању одраслих
– оснивач и директор верификоване самофинансирајуће прве приватне филолошке гимназије у Србији
– оснивач и директор Средње стручне школе “Захарије Стефановић Орфелин”
– члан УО пројекта “Друга шанса”
– члан УО пројекта “Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама”
– председник радне групе за израду визије стручног образовања и образовања одраслих.

 

Радио на бројним пројектима финансираним од страних донатора, Националне службе за запошљавање и дригих државних и приватних институција и предузећа и невладиног сектора. Похађао више семинара везаних за менаџмент и маркетинг.