Zemlje Zapadnog Balkana o zajedničkoj borbi protiv korupcije

List of Evaluation and Ranking of Submitted Project Proposals Published
10/07/2017
Trieste Western Balkan Summit. Joint Declaration Against Corruption
13/07/2017

Zemlje Zapadnog Balkana o zajedničkoj borbi protiv korupcije

print

Na Samitu o Zapadnom Balkanu, održanom juče u Trstu, predstavnici institucija za borbu protiv korupcije zemalja regiona učestvovali su u radionici na kojoj se diskutovalo o prevenciji korupcije, transparentnosti, javnim nabavkama, zaštiti uzbunjivača i sukobu interesa. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima usvajanja Deklaracije za borbu protiv korupcije, kojom se potvrđuje posvećenost zajedničkim naporima učesnika u prevenciji i borbi protiv korupcije, unapređenju vladavine prava i kreiranju povoljne poslovne klime, kao i međunarodnog ugovora o razmeni podataka neophodnih za kontrolu imovine i sukoba interesa.

U svojstvu člana delegacije Republike Srbije, Agenciju za borbu protiv korupcije predstavljala je Milica Božanić, pomoćnica direktora za Sektor za međunarodnu saradnju, a predsedavao je Rafaele Kantone, predsednik Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije.

Četvrto okupljanje predstavnika zemalja zapadnog Balkana održano je kao deo Berlinskog procesa, inicijative za regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu koja je pokrenuta nakon samita EU u Berlinu (2014), Beču (2015) i Parizu (2016), koja za cilj ima razvijanje konkretnih projekata za jačanje regionalne saradnje i ostvarivanje napretka u evropskim integracijama zemalja i regiona.