Zdravstveni pregledi nisu političke aktivnosti

Od nacrta do Predloga zakona o ulaganjima: Agencija ukazuje na iste rizike korupcije
12/10/2015
Prevencija korupcije i promocija integriteta članova vlada i nadzornih organa – teme narednog kruga evaluacija GRECO
19/10/2015

Zdravstveni pregledi nisu političke aktivnosti

print
Znak-Horizontalno-CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije je u proteklom periodu dobila više prijava građana i političkih subjekata da Opštinski odbor Srpske napredne stranke Batočina organizuje besplatnu pravnu pomoć, kao i da će se u narednom periodu, u organizaciji Unije žena OO SNS Batočina, obaviti besplatan očni pregled od strane lekara specijaliste, oftalmologa.

Odredbom člana 19. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti propisano je da sredstva za finansiranje redovnog rada politički subjekti mogu da koriste za funkcionisanje i propagiranje ideje političkog subjekta koje, između ostalog, podrazumevaju rad sa biračima i članstvom, međunarodnu saradnju, troškove zarada i naknada zaposlenih, troškove promocije, reklamnog materijala i ostale slične političke aktivnosti.

Agencija ukazuje na to da se pružanje pravne pomoći i obavljanje zdravstvenih pregleda ne mogu smatrati političkim aktivnostima političkog subjekta u smislu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, te da ovaj vid ponašanja može dovesti do povrede ovog i drugih zakona.