Otklonjeni tehnički problemi za pristup aplikaciji za izradu plana integriteta

Produžen rok za donošenje plana integriteta do 31. oktobra 2017. godine
12/06/2017
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti
15/06/2017

Otklonjeni tehnički problemi za pristup aplikaciji za izradu plana integriteta

print
Obaveštavamo korisnike aplikacije za izradu plana integriteta da su tehnički problemi za pristup otklonjeni.