Zatvorska kazna u trajanju od tri meseca za člana Gradskog veća Grada Zaječar

Drugi pišu – TS: Dostupno više podataka o radu Agencije
30/10/2017
Rok za plan integriteta
31/10/2017

Zatvorska kazna u trajanju od tri meseca za člana Gradskog veća Grada Zaječar

print

Postupajući po krivičnoj prijavi koju je Agencija za borbu protiv korupcije podnela protiv člana Gradskog veća Grada Zaječar, Bojana Stojanovića, Osnovni sud u Zaječaru kaznio ga je kaznom zatvora u trajanju od tri meseca. Stojanović će kaznu izdržavati kod kuće.Bojan Stojanović stupio je na funkciju člana Gradskog veća Grada Zaječar 18. oktobra 2013. godine i suprotno odredbama Zakona o Agenciji nije podneo izveštaj o imovini i prihodima u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju. Agencija je iz tog razloga pokrenula postupak i ostavila dodatni rok za ispunjavanje ove obaveze. Nakon toga, funkcioneru je izrečena najpre mera upozorenja, a onda i mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa funkcije. Budući da funkcioner ni po prijemu izrečenih mera nije postupio u skladu sa Zakonom, stekli su se uslovi da se podnese i krivična prijava. Sud je posle sprovedenog krivičnog postupka, doneo odluku o kazni zatvora.