Затворска казна у трајању од три месеца за члана Градског већа Града Зајечар

Други пишу – ТС: Доступно више података о раду Агенције
30/10/2017
Рок за план интегритета
31/10/2017

Затворска казна у трајању од три месеца за члана Градског већа Града Зајечар

print

Поступајући по кривичној пријави коју је Агенција за борбу против корупције поднела против члана Градског већа Града Зајечар, Бојана Стојановића, Основни суд у Зајечару казнио га је казном затвора у трајању од три месеца. Стојановић ће казну издржавати код куће.Бојан Стојановић ступио је на функцију члана Градског већа Града Зајечар 18. октобра 2013. године и супротно одредбама Закона о Агенцији није поднео извештај о имовини и приходима у року од 30 дана од дана ступања на функцију. Агенција је из тог разлога покренула поступак и оставила додатни рок за испуњавање ове обавезе. Након тога, функционеру је изречена најпре мера упозорења, а онда и мера јавног објављивања препоруке за разрешење са функције. Будући да функционер ни по пријему изречених мера није поступио у складу са Законом, стекли су се услови да се поднесе и кривична пријава. Суд је после спроведеног кривичног поступка, донео одлуку о казни затвора.