Замена теза у случају Синиша Мали

Обавештење за јавност
07/03/2017
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-16/17-03 за 2017. годину
14/03/2017

Замена теза у случају Синиша Мали

print
Znak Horizontalno CirilicaЗачуђују реакције које су у последњих неколико дана присутне у медијима на рад Агенције за борбу против корупције поводом случаја функционера Синише Малог, где је очигледно дошло до замене теза.
Наиме, Агенција за борбу против корупције је једини државни орган који је бавећи се предметом Синише Малог предузео све мере и радње из своје надлежности и иницирао поступке код других надлежних органа.
Подсећамо јавност да је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности наложио Агенцији својим решењем да се поред осталих заштите подаци „као што су број банковног рачуна, новчани износи на банковним рачунима, подаци о адреси на којој се непокретности налазе, регистарски бројеви превозних средстава и сл.“
Повереник наводи у саопштењу и изјавама медијима да Агенција није навела податке као што је површина непокретности, врста возила, имена фирми чији је власник функционер. То није истина и ти подаци се лако могу проверити на сајту Агенције.
Агенција је у потпуности поступила у складу са налогом Повереника, али је у обзир узела и одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције, Закона о банкама и Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
Треба истаћи да су Законом о Агенцији, поред осталог, прописана правила у вези пријављивања имовине лица која врше јавне функције и којих се Агенција доследно придржава.
Најтежа битка коју сви водимо је битка за повратак поверења у институције. Агенција остаје посвећена борби против корупције и очекује подршку осталих државних институција, невладиног сектора, медија и јавности.