Zakon o Agenciji kao tema za polaganje državnog stručnog ispita

Ambasador Kraljevine Holandije u poseti Agenciji
22/04/2015
Debata u Nišu kao završna aktivnost projekta „Gradovi protiv kumulacije funkcija“
28/04/2015

Zakon o Agenciji kao tema za polaganje državnog stručnog ispita

print

Tanja Babic - SUKDanas se održava prvo predavanje predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije u okviru programa Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije (SUK) za pripremu državnih službenika za polaganje državnog stručnog ispita. Predavači su Tatjana Babić, direktorka Agencije, Vladan Joksimović, zamenik direktora i Marijana Obradović, pomoćnica direktora.

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije uvršten je u Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa visokim obrazovanjem u avgustu prošle godine kada je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita. Ovom uredbom uređuje se program i način polaganja državnog stručnog ispita za rad u ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstava, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, službama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, službama organa čije članove bira Narodna skupština, kao i stručnim službama upravnih okruga.

Na sastanku predstavnika Agencije sa predstavnicom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koje je nadležno za program i način polaganja državnog stručnog ispita, koji je održan u novembru prošle godine, dogovoreno je da se tokom 2015. godine, kada se bude izrađivalo novo, dopunjeno izdanje Priručnika za polaganje državnog stručnog ispita, Agencija uključi u izradu teksta za Priručnik u delu koji se tiče obrađivanja teme borbe protiv korupcije.

Za današnju obuku prijavilo se 26 polaznika. SUK planira održavanje još dve ovakve obuke tokom 2015. godine. Inače, Agencija i SUK već punih 5 godina uspešno sarađuju u oblasti edukacija o korupciji, profesionalnoj etici i integritetu.