Законито и транспарентно конкурсно финансирање медија важно за остваривање јавног интереса у области информисања

Агенција поднела Извештај о раду за 2015. годину Народној скупштини
31/03/2016
Портал за обуке почео са радом
01/04/2016

Законито и транспарентно конкурсно финансирање медија важно за остваривање јавног интереса у области информисања

print
logo_acas_cirАгенцији за борбу против корупције се већ другу годину за редом обраћа Локални антикорупцијски форум у Нишу са указивањем на готово идентичан проблем који постоји у спровођењу јавног конкурса за финансирање медијских пројеката који је расписао Град Ниш. Као и 2015. године, Агенција пружа подршку овом самосталном и независном градском телу у његовим напорима да процес финансирања медија из јавних извора, односно из локалног буџета, учини што је могуће транспарентнијим и отпорнијим на могуће коруптивне утицаје, односно на оне утицаје који могу да наруше јавни интерес грађана у правцу објективног, тачног и квалитетног информисања.

Ситуација на коју указује Локални антикорупцијски форум у Нишу, као и реакција управе Града Ниша, потврђује постојање више различитих проблема у области финансирања медијских пројеката, на шта Агенција скреће пажњу и у Извештају о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за 2015. годину. Наиме, иако је у овом кровном, стратешком антикорупцијском документу предвиђено испуњавање циља који се односи, између осталог, и на транспарентно финансирање медија, прва година примене механизма пројектног финансирања показала је да поједине јединице локалне самоуправе нису на прави начин разумеле сврху овог механизма, због чега се појављују проблеми као што су спровођење конкурса који нису увек у складу са законом, непрописно и неадекватно састављање конкурсних комисија и нетранспарентни конкурсни поступци. Све то води потенцијалним злоупотребама које и даље остављају широко поље утицаја на уређивачку политику медија.

Осим тога, Агенција је у процесу израде модела планова интегритета као један од ризика за настанак корупције и других неправилности идентификовала и недовољну транспарентност у раду органа, комисија и тела које формирају институције, нарочито у процесу одлучивања о додели средстава из јавних извора.

Град Ниш је један од првих градова у Србији који је усвојио локални план за борбу против корупције и формирао тело за праћење примене овог документа, што је свакако пример добре праксе. Међутим, само усвајање документа, без поштовања и примене онога што је њиме прописано, није довољно за манифестацију суштинске спремности за спречавање и сузбијање корупције. У том правцу, неопходно је омогућити присуство грађанског посматрача, као и свих других заинтересованих страна у процесу одлучивања о конкурсном финансирању медија, односно обезбедити пуну транспарентност поступка, што се може учинити и бројним другим формама, као што су и јавне седнице комисије или објављивање записника са састанака комисије. Само на тај начин ће се доказати пуна спремност да се кроз учешће јавности у овом процесу отклоне сумње у било какве потенцијалне коруптивне или друге недозвољене утицаје.

Агенција позива све органе јавне власти, па и град Ниш, да обезбеде пуно поштовање важећих стратешких докумената и законских прописа у области конкурсног финансирања медија, да усвоје и примене интерне антикорупцијске механизме (међу којима је и план интегритета) који ће додатно ојачати кредибилитет и интегритет институције, а нарочито да створе услове за примену локалног антикорупцијског плана који су сами усвојили.