Ekspertska misija TAIEX u Agenciji za borbu protiv korupcije

Poziv OCD koje su aktivne u oblasti borbe protiv korupcije za učešće na sastanku
24/05/2016
Podsećanje na obavezu podnošenja izveštaja o troškovima izborne kampanje
31/05/2016

Ekspertska misija TAIEX u Agenciji za borbu protiv korupcije

print
flag_yellow_lowU periodu od 24. do 27. maja, posredstvom TAIEX instrumenta, organizovana je ekspertska misija u Agenciji za borbu protiv korupcije, sa ciljem dobijanja kvalitativne i kvantitativne analize efekata primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Ova misija je posebno usmerena na politiku sankcionisanja i postupanja svih relevantnih institucija u ovoj oblasti.

Misiju sprovodi slovenački ekspert Jurij Toplak, profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru, koji će se sastati sa predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, prekršajnih sudova, Republičkog javnog tužilaštva, Državne revizorske institucije, Republičke izborne komisije, političkih stranaka i organizacija civilnog društva. Pored analize, prof. Toplak će definisati i preporuke za unapređenje važećeg zakona koji reguliše ovu oblast.

Ova važna aktivnost predviđena je Akcionim planom za poglavlje 23.

TAIEX je instrument pomoći i razmene informacija kojim EU pruža podršku partnerskim zemljama u pogledu usklađivanja i sprovođenja zakonodavstva Evropske unije. Više informacija pogledajte ovde.