Drugi pišu – TS: Dostupno više podataka o radu Agencije

Etnografski muzej – postupanje Agencije po predstavci sindikata
27/10/2017
Zatvorska kazna u trajanju od tri meseca za člana Gradskog veća Grada Zaječar
30/10/2017

Drugi pišu – TS: Dostupno više podataka o radu Agencije

print

Posle početka rada nove direktorke Agencije za borbu protiv korupcije, primetan je jedan pozitivan pomak – objavljivanje više podataka o kontrolama koje Agencija sprovodi i o njihovom ishodu. Deo podataka te vrste bio je objavljivan i ranije, npr. koje grupe funkcionera će biti uključene u redovnu kontrolu tačnosti i potpunosti izveštaja o imovini i prihodima, koliko je pokrenuto postupaka zbog kršenja zakona. Sada je, takođe, dostupna lista svih izvršenih ili tekućih vanrednih kontrola imovine i prihoda.

Vidljivo je, takođe, da Agencija brže objavljuje podatke u vezi sa slučajevima korupcije o kojima se piše u javnosti, na primer u vezi sa nedavno uhapšenom direktorkom Etnografskog muzeja, gde je Agencija ukazala na svoje prethodno postupanje. Podsećamo da je i ranijih godina Agencija u nekim od znamenitih slučajeva sumnje na korupciju i skrivanje imovine javnih funkcionera uradila veoma značajan posao, ali da o tome nije obaveštavala javnost, sve dok se novinari nisu izborili da dođu do tih podataka na osnovu zahteva za pristup informacijama (npr. slučaj Siniše Malog).

Da nije reč o izolovanom postupanju, već o politici veće otvorenosti, može se naslutiti iz intervjua direktorke Agencije Majde Kršikape televiziji Al Džazira Balkans.

Bolje informisanje građana o kontrolnim aktivnostima Agencije će poboljšati reputaciju ovog nezavisnog državnog organa u javnosti, a sigurno će delovati preventivno i u odnosu na prekršioce koji dolaze iz političkog miljea, budući da je njima imidž pred biračima značajniji od drugih mogućih štetnih posledica (npr. opomene i sitne novčane kazne u prekršajnom postupku).