Други пишу – ТС: Доступно више података о раду Агенције

Етнографски музеј – поступање Агенције по представци синдиката
27/10/2017
Затворска казна у трајању од три месеца за члана Градског већа Града Зајечар
30/10/2017

Други пишу – ТС: Доступно више података о раду Агенције

print

После почетка рада нове директорке Агенције за борбу против корупције, приметан је један позитиван помак – објављивање више података о контролама које Агенција спроводи и о њиховом исходу. Део података те врсте био је објављиван и раније, нпр. које групе функционера ће бити укључене у редовну контролу тачности и потпуности извештаја о имовини и приходима, колико је покренуто поступака због кршења закона. Сада је, такође, доступна листа свих извршених или текућих ванредних контрола имовине и прихода.

Видљиво је, такође, да Агенција брже објављује податке у вези са случајевима корупције о којима се пише у јавности, на пример у вези са недавно ухапшеном директорком Етнографског музеја, где је Агенција указала на своје претходно поступање. Подсећамо да је и ранијих година Агенција у неким од знаменитих случајева сумње на корупцију и скривање имовине јавних функционера урадила веома значајан посао, али да о томе није обавештавала јавност, све док се новинари нису изборили да дођу до тих података на основу захтева за приступ информацијама (нпр. случај Синише Малог).

Да није реч о изолованом поступању, већ о политици веће отворености, може се наслутити из интервјуа директорке Агенције Мајде Кршикапе телевизији Ал Џазира Балканс.

Боље информисање грађана о контролним активностима Агенције ће побољшати репутацију овог независног државног органа у јавности, а сигурно ће деловати превентивно и у односу на прекршиоце који долазе из политичког миљеа, будући да је њима имиџ пред бирачима значајнији од других могућих штетних последица (нпр. опомене и ситне новчане казне у прекршајном поступку).