Dodatno otkloniti rizike korupcije u Predlogu zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

Projekat pomoći EU Srbiji u borbi protiv korupcije dodeljen italijansko-španskom konzorcijumu na čijem čelu je italijanska agencija za borbu protiv korupcije
10/07/2015
Dve studijske posete Agenciji za borbu protiv korupcije
24/07/2015

Dodatno otkloniti rizike korupcije u Predlogu zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

print
Znak-Horizontalno-CirilicaNarodna skupština na tekućem zasedanju razmatra Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, koji je Vlada Republike Srbije usvojila na sednici održanoj 10. jula 2015. godine. Ovim povodom, Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona i uputila ga 13. jula 2015. godine Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije.

Prilikom utvrđivanja predloženog teksta, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture delimično je uvažilo sve sugestije i preporuke koje je Agencija za borbu protiv korupcije formulisala ranije, u delu mišljenja iz maja 2015. godine, koje se odnosilo na procenu rizika korupcije u pojedinim odredbama teksta nacrta ovog zakona.

Iako je, imajući u vidu navedeno, Predlog zakona poboljšan u odnosu na tekst nacrta povodom kojeg je održana javna rasprava, Agencija za borbu protiv korupcije smatra da on i dalje sadrži izvesne nedostatke i rizike korupcije, koje je neophodno otkloniti. Konkretno, radi se o nedostacima i rizicima korupcije koji se odnose na: široko određivanje prava na umanjenje tržišne vrednosti građevinskog zemljišta; način određivanja procenta umanjenja tržišne vrednosti za građevinsko zemljište koje se nalazi u nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave; obaveze i odgovornost organa jedinice lokalne samouprave nadležnih za imovinskopravne odnose; neusaglašenost odredaba koje se odnose na podnošenje prijave Komisiji za kontrolu državne pomoći, s jedne strane, i odredbe koja se odnosi na rok za donošenje rešenja kojim se utvrđuje pravo na pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, s druge strane, kao i nepostojanje bližih uslova i rokova za plaćanje naknade.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije doprinelo ostvarivanju ciljeva Predloga zakona, ali i mera i aktivnosti iz strateškog okvira za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji, koje se odnose i na donošenje smernica za ujednačeno postupanje jedinica lokalne samouprave u oblasti konverzije zemljišta.