Direktor Agencije na godišnjem savetovanju u Kladovu

Podneta inicijativa za razrešenje direktorke Apoteka “Beograd” zbog sukoba interesa
24/10/2017
Saopštenje o vanrednoj proveri podataka o imovini i prihodima funkcionera
26/10/2017

Direktor Agencije na godišnjem savetovanju u Kladovu

print
 Direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa, govorila je na otvaranju konferencije “Položaj sudija prekršajnih sudija u kontekstu poglavlja 23”, koja se u okviru godišnjeg savetovanja sudija prekršajnih sudova održava od 24. do 26. oktobra u Kladovu.

“Prekršajni sudovi su dugogodišnji partner Agenciji, a borba protiv korupcije je naš zajednički cilj. Stoga su koordinacija aktivnosti i međusobna saradnja od suštinske važnosti za njegovo postizanje“, rekla je Kršikapa.Tom prilikom je istakla da je uloga sudova od izuzetnog značaja za rad Agencije, a samim tim i za sistemsku borbu protiv korupcije.

Kršikapa se osvrnula na mehanizme predviđene Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa i Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije koji omogućavaju efikasniji proces vođenja prekršajnog postupka i dodala: “Izmena zakonskih odredbi, a pre svega primena pravnog instituta koji se odnosi na zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja sa funkcionerima, kao i produžen rok zastare vođenja prekršajnog postupka mogu doneti znatne olakšice u radu Agencije i prekršajnih sudova.”

Ona je izrazila nadu da će donošenje novog zakona o Agenciji stvoriti i nove prilike za unapređenje saradnje i osnažiti nezavisnost ovih institucija, u cilju ostvarivanja dobrih rezultata na polju borbe protiv korupcije.