Direktorka Agencije na Godišnjoj konferenciji sudija prekršajnih sudova

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi
21/10/2015
OBAVEŠTENJE za odgovorne subjekte iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije
23/10/2015

Direktorka Agencije na Godišnjoj konferenciji sudija prekršajnih sudova

print
Kladovo-prekrsajciDirektorka Agencije za borbu protiv korupcije učestvovala je, na poziv organizatora, na Godišnjoj konferenciji sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, koja se održava u Kladovu, od 21. do 23. oktobra. U delu konferencije koji je predviđen za stručna izlaganja, ona je govorila na temu „Kontrola finansiranja političkih aktivnosti – najčešći prekršaji političkih subjekata“.

Tom prilikom ona je iznela statističke podatke u vezi sa praksom u primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, najčešćim prekršajima, kao i o problemima u praksi.