Десет од једанаест политичких субјеката за сада поднело извештај Агенцији

Повереник није опозвао степен тајности података у случају Синиша Мали, али је казнио Агенцију
25/05/2017
Саопштење поводом извештаја о трошковима изборне кампање коалиције око СНС
29/05/2017

Десет од једанаест политичких субјеката за сада поднело извештај Агенцији

print

Од једанаест политичких субјеката који су били предлагачи кандидата на председничким изборима 2017. године, сви су благовремено поднели извештај о трошковима изборне кампање у електронској и писаној форми, изузев групе грађана „Доста је било“ чији је кандидат био Саша Радуловић. Верификовани извештаји су јавно доступни на интернет презентацији Агенције за борбу против корупције, осим извештаја коалиције око Српске напредне странке. Због обимности извештаја, који има готово 300 страна, Агенција се суочила са техничким проблемом при верификацији извештаја.

Важно је напоменути да овај технички проблем нема утицаја на сам процес контроле извештаја о трошковима изборне кампање и да се све активности у том процесу одвијају уобичајено.

С обзиром на то да је интерес јавности традиционално усмерен више према контроли финансирања изборне кампање, приоритет ће ове године бити контрола наведених извештаја. Са друге стране, Агенција ће, као и до сада, паралелно вршити и контролу одређеног броја годишњих финансијских извештаја, према унапред одређеним критеријумима. Извештаји које Агенција објављује а који се односе на контролу финансијских извештаја политичких субјеката, увек су у фокусу стручне и шире јавности, због чега се трудимо да из године у годину радимо на подизању квалитета извештавања што подразумева не само стандардно детаљан приступ контроли, већ и анализирање различитих финансијских показатеља, трендова и сл.