Debata u Nišu kao završna aktivnost projekta „Gradovi protiv kumulacije funkcija“

Zakon o Agenciji kao tema za polaganje državnog stručnog ispita
24/04/2015
Prvi presek stanja prihoda i rashoda političkih stranaka za 2014. godinu
29/04/2015

Debata u Nišu kao završna aktivnost projekta „Gradovi protiv kumulacije funkcija“

print

LAF - NisU Nišu je juče, 27. aprila, održana javna debata „Antikorupcijski dijalog: gradovi protiv kumulacije funkcija“ u organizaciji Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF). Ova debata je završna aktivnost u okviru projekta Gradovi protiv kumulacije funkcija“ Biroa za društvena istraživanja i niškog LAF za koji su sredstva dobili 2014. godine na konkursu Agencije za borbu protiv korupcije za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za projekte u oblasti borbe protiv korupcije.

Na debati su predstavljeni rezultati ankete sprovedene u okviru projekta. Naime, od 530 funkcionera u Nišu, 203 je odgovorilo na upitnik, a njih 87 dalo saglasnost da podaci iz upitnika budu dostupni javnosti. Ovi podaci, koji sadrže odgovore na pitanja o primanjima, imovnom stanju i broju funkcija, kao i informacije o radu niškog LAF dostupni sa na novouspostavljenom internet portalu: www.lafnis.rs

Ovom događaju prisustvovale su i prisutnima se obratile predstavnice Agencije za borbu protiv korupcije Verka Atanasković, načelnica i Jasmina Ćirković, viša savetnica Odeljenja za rešavanje o sukobu interesa. One su govorile o rezultatima rada Sektora za rešavanje o sukobu interesa u vezi sa kumulacijom funkcija, kao i o statističkim podacima za 2014. godinu. Istaknuto je da je Agencija dala model Zakona o Agenciji koji sadrži predlog da funkcioner sme da obavlja samo jednu javnu funkciju osim ako je zakonom obavezan da istovremeno obavlja više javnih funkcija. Na ovom modelu Zakona, koji je Agencija uputila Ministarstvu pravde, trenutno radi radna grupa.