Две студијске посете Агенцији за борбу против корупције

Додатно отклонити ризике корупције у Предлогу закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду
15/07/2015
Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о уџбеницима
29/07/2015

Две студијске посете Агенцији за борбу против корупције

print
DSC01662У последње две недеље у студијској посети Агенцији за борбу против корупције боравили су представници стручних служби из Државне комисије за превенцију корупције Републике Македоније и Националне комисије за интегритет из Молдавије.

Колеге из Македоније боравиле су у Београду 14. и 15. јула. Са запосленима у стручној служби Агенције разговарали су о надлежности Агенције у вези са вођењем регистра функционера. Посебно су били заинтересовани за то како Агенција води и користи регистре, како допуњују податке и врши контролу, те каква софтверска решења користи.

Колеге из Молдавије, које су у Београду боравиле 22. и 23. јула, посебно су били заинтересовани за праксу Агенције, као и на законска решења, у вези са надлежностима које има и молдавска Национална комисија за интегритет: решавање питања сукоба интереса и пријављивање имовине функционера. Запослени у стручној служби Агенције упознали су своје молдавске колеге и са другим надлежностима Агенције.DSC01658

Ове две посете део су уобичајене добре праксе међународне и међуинституционалне сарадње, размене и учења из искустава других. И запослени у Агенцији имали су прилике да на овакав начин уче из искуства колега у другим државама, а све је чешћи случај да су законска решења, пракса и искуство наше Агенције препознати као корисни другима.