„Da li treba da budem hrabar da bih bio pošten?“

Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva održan u Novom Sadu
01/10/2015
Rezultati kontrole izveštaja o imovini i prihodima funkcionera
07/10/2015

„Da li treba da budem hrabar da bih bio pošten?“

print
KonkursAgencija za borbu protiv korupcije raspisuje, šestu godinu zaredom Konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola, studente fakulteta i prosvetne radnike na temu „Da li treba da budem hrabar da bih bio pošten?“ povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, koji su proglasile Ujedinjene nacije usvajanjem Konvencije protiv korupcije 2003. godine.

Ovogodišnjim nazivom konkursa želimo da podstaknemo promišljanje o vrednostima, konkretno o hrabrosti i poštenju i njihovom međusobnom odnosu. Vrednosti su principi i standardi o tome šta je dobro i valjano. Vrednosti usmeravaju naše ponašanje i predstavljaju kompas pri donošenju odluka. Samo ako se dosledno pridržavamo pojedinih vrednosti, kao što su na primer hrabrost i poštenje one postaju naše osobine ličnosti. Vrednosti su važan konstitutivni element svake individue, ali i svakog društva, pa i onog u kome mi živimo.

Ovakvim konkursima Agencija želi da skrene pažnju na to da je edukacija ključna za prevenciju korupcije te stoga podstiče školski sistem da se bavi ponuđenim temama i uključuje najmlađe članove društva u promišljanje o etičnosti. Cilj ovakvih aktivnosti je jačanje ponašanja koje ne toleriše korupciju, za šta je potrebna šira podrška društva, jer obrazovni sistem nije njegov izolovani deo, a ponašanje odraslih presudno oblikuje ponašanje mladih.

Pozivamo sve učenike i studente da, samostalno, u grupama ili uz pomoć svojih učitelja, nastavnika i profesora, razmisle i razgovaraju o ovoj temi i učešćem na ovom konkursu prenesu svoja iskustva i razmišljanja u okviru dve kategorije: literarni rad i kratki film. Prosvetne radnike molimo da osmisle i napišu jedno predavanje koje bi posvetili pitanjima koja su otvorena ovim Konkursom. Predavanje treba da ima osnovnu poruku i bude prilagođeno uzrastu učenika kojima je namenjeno.

Rok za slanje radova je 27. novembar 2015. godine do ponoći. Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.