Građanske inicijative u službi prevencije korupcije

Održano sedamnaest seminara, do kraja godine još devet
25/11/2016
Sporazum o saradnji u oblasti borbe protiv korupcije
30/11/2016

Građanske inicijative u službi prevencije korupcije

print
dscn0003

Uključivanje građana i otvorenost institucija za deljenje informacija i podataka ključni su za uspeh građanskih inicijativa vezanih za prevenciju korupcije, zaključili su na zajedničkom sastanku predstavnici organizacija civilnog društva i Agencije za borbu protiv korupcije. Sastanak je održan 29. novembra u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije i imao je za cilj da predstavi iskustva organizacija civilnog društva u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija na projektima koji se bave prevencijom korupcije.

Kao primeri prakse upotrebe informacionih tehnologija u prevenciji korupcije predstavljena su dva portala: http://integrist.net/ i http://budzeti.rs/, a o svojim iskustvima u radu na navedenim portalima govorili su Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja i Aleksandar Đekić iz Bečejskog udruženja mladih.

Zoran Gavrilović je naglasio da portal Integrist, između ostalog, ima za cilj da promoviše partnerstvo sa građanima i da im pruži šansu da se na drugačiji način bore protiv korupcije, a ne samo kao uzbunjivači. Na portalu građani mogu da prijavljuju nepravilnosti, ali, pored toga, da nominuju osobe od integriteta i tako doprinesu da integritet postane vrednost, a ljudi od integriteta budu poštovani i cenjeni.

Govoreći o nastanku portala http://budzeti.rs/, Aleksandar Đekić iz Bečejskog udruženja mladih naglasio je da transparentnost budžeta omogućava građanima da prate tok trošenja novca na lokalu i da utiču na njegovu izmenu. Samo u prošloj godini, ovo udruženje je prateći javne nabavke uspelo da utiče na izmenu preko 150 konkursnih dokumentacija u postupcima javnih nabavki.

Učesnici su se složili da javni pritisak daje konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i da je potrebno pokrenuti javne institucije da postanu otvorene prema deljenju informacija i podataka. Navodeći da je deljenje informacija jedno od gorućih problema prilikom sprovođenja projekata ovog tipa, učesnici su se složili da tema sledećeg sastanka bude upravo problem razmene podataka između OCD i javnih institucija.

Sastanci sa organizacijama civilnog društva deo su mera propisanih merom 4.5.3. iz Revidiranog akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i sprovode se dva puta godišnje u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije.