Građani Agenciju vide kao prvi stub borbe protiv korupcije

Izveštaj o primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti slovenačkog eksperta Jurija Toplaka
07/09/2016
Godišnji izveštaj o radu za 2015. predstavljen pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
20/09/2016

Građani Agenciju vide kao prvi stub borbe protiv korupcije

print
img_3055

“Građani prepoznaju napore koje ulažemo i Agencija, uprkos svim ograničenjima, uspeva da poveća efikasnost u radu. Sa druge strane, očekivanja javnosti su veliki izazov jer se neretko očekuje da Agencija sprovodi istrage, hapsi i kažnjava za dela korupcije, što nije njen posao. Time se u našem sistemu bave drugi državni organi” – rekla je direktor Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić komentarišući istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Agencija jeste nezaobilazna karika u borbi protiv korupcije, ali treba da razlikujemo prevenciju od represije. Agencija kao državni organ koji ima prevashodno preventivnu ulogu je na neki način inicijator delovanja drugih državnih organa i ono što nije tako vidljivo, a veoma je važno, jeste da postupci koji se vode pred Agencijom mogu biti signal drugim državnim organima za mnogo dublje i ozbiljnije nivoe korupcije”, istakla je Tatjana Babić u intervjuu za Novi Magazin

 

 

 

fotoreporter Zoran Raš

Intervju Tatjane Babić Novom Magazinu (15. septembar – Čašćavanje i ugrađivanje po istom principu).