Grad Beograd dostavio kopiju evidencije o poklonima za 2016. godinu

Važno obaveštenje političkim subjektima – otklonjen tehnički problem
19/05/2017
KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA organizacijama civilnog društva za alternativno izveštavanje
22/05/2017

Grad Beograd dostavio kopiju evidencije o poklonima za 2016. godinu

print

Grad Beograd dostavio je kopiju evidencije o poklonima dana 15. maja 2017. godine, sa 45 dana zakašnjenja, zbog čega je Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv odgovornog lica zaduženog za dostavljanje kataloga poklona, zbog povrede člana 41. Zakona o Agenciji. Evidencija o poklonima Grada Beograda naknadno je obrađena i objavljena na internet prezentaciji Agencije za borbu protiv korupcije (http://www.acas.rs/pretraga-registra/).