Град Београд доставио копију евиденције о поклонима за 2016. годину

Важно обавештење политичким субјектима – отклоњен технички проблем
19/05/2017
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА организацијама цивилног друштва за алтернативно извештавање
22/05/2017

Град Београд доставио копију евиденције о поклонима за 2016. годину

print

Град Београд доставио је копију евиденције о поклонима дана 15. маја 2017. године, са 45 дана закашњења, због чега је Агенција за борбу против корупције покренула поступак против одговорног лица задуженог за достављање каталога поклона, због повреде члана 41. Закона о Агенцији. Евиденција о поклонима Града Београда накнадно је обрађена и објављена на интернет презентацији Агенције за борбу против корупције (http://www.acas.rs/pretraga-registra/).