Годишњи план провере Извештаја о имовини и приходима функционера

References in the text of the Draft Law on Amendments to the Law on Higher Education
11/07/2014
Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015

Годишњи план провере Извештаја о имовини и приходима функционера

print

Znak Horizontalno CirilicaНа интернет презентацији Агенције за борбу против корупције налази се листа са именима функционера чији су Извештаји о имовини и приходима предмет провере у 2015. години.

Са Годишњим планом категорија функционера чији ће Извештаји бити проверавани сагласио се Одбор Агенције на 19. седници одржаној 17. децембра 2014. Затим је сачињена листа имена функционера који обављају наведене функције и то у складу са стањем по регистру функционера Агенције, на дан 31. децембар 2014. године.

Приликом провере Извештаја, проверава се тачност и потпуност података из Извештаја, утврђују разлози евентуалних несагласности између података из Извештаја и стварног стања, или између увећане вредности имовине функционера и његових законитих и пријављених прихода. Истовремено се утврђује и благовременост подношења Извештаја.

Годишњи план можете погледати овде.