Bratislavu Gašiću izrečena mera javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji

Potpisan Protokol o saradnji Agencije i Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Italije
22/09/2015
Sednica Odbora Agencije održana u Nišu
01/10/2015

Bratislavu Gašiću izrečena mera javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji

print
Znak-Horizontalno-Cirilica U cilju istinitog, blagovremenog i potpunog informisanja javnosti, Agencija za borbu protiv korupcije saopštava da je rešenjem direktora Agencije od 15. septembra 2015. godine ranijem gradonačelniku grada Kruševca, sada na javnoj funkciji ministra odbrane, Bratislavu Gašiću izrečena mera javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Postupak protiv funkcionera Bratislava Gašića pokrenut je 5. maja 2015. godine na osnovu prijave podnete Agenciji.

Protiv rešenja direktora Agencije funkcioner ima pravo da izjavi žalbu Odboru Agencije, kao drugostepenom organu, u roku od 15 dana od dana prijema ovog rešenja. Rok za žalbu ističe 5. oktobra ove godine.

Rešenje možete preuzeti ovde.