Братиславу Гашићу изречена мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона о Агенцији

Потписан Протокол о сарадњи Агенције и Националне агенције за борбу против корупције Италије
22/09/2015
Седница Одбора Агенције одржана у Нишу
01/10/2015

Братиславу Гашићу изречена мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона о Агенцији

print
Znak-Horizontalno-Cirilica У циљу истинитог, благовременог и потпуног информисања јавности, Агенција за борбу против корупције саопштава да је решењем директора Агенције од 15. септембра 2015. године ранијем градоначелнику града Крушевца, сада на јавној функцији министра одбране, Братиславу Гашићу изречена мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Поступак против функционера Братислава Гашића покренут је 5. маја 2015. године на основу пријаве поднете Агенцији.

Против решења директора Агенције функционер има право да изјави жалбу Одбору Агенције, као другостепеном органу, у року од 15 дана од дана пријема овог решења. Рок за жалбу истиче 5. октобра ове године.

Решење можете преузети овде.