ARHIVA dokumenata koji su bili potrebni za fazu izrade planova integriteta

IZRADA PLANA INTEGRITETA: DRUGI CIKLUS

 


Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća bili su u obavezi da izrade svoj plan integriteta.

Drugi ciklus izrade plana integriteta počeo je danom objavljivanja Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS“ br. 95/16 od 30.11.2016. godine).

Rok za izradu plana integriteta u drugom ciklusu njegove izrade bio je produžen do 10.11.2017. godine.

Plan integriteta izrađuje se na osnovu nacrta (modela) plana integriteta kome možete pristupiti putem internet adrese http://plan.acas.rs/acas_pi ili klikom na sledeći link – nacrt plana integriteta.

Smernice za izradu i sprovođenje plana integriteta

Guidelines For The Integrity Plan Development And Implementation

Odluka o izmenama Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta

Priručnik za izradu i sprovođenje plana integriteta

Manual For The Integrity Plan Development And Implementation

Link: Evidencija državnih institucija po sistemima

Svim institucijama poslat je mejl sa korisničkim imenom i šifrom za pristup nactu plana integriteta.

Ukoliko institucija nije dobila mejl od strane Agencije može se javiti na telefon 011 41 49 100 opcija 5 ili na elektronsku adresu: integritet@acas.rs

Preporuka Agencije je da sve institucije pri korišćenju aplikacije koriste Google Chrome ili Mozilla Firefox internet pretraživače, jer u slučaju korišćenja Internet Explorer-a, može doći do problema u radu aplikacije.


Izrada plana integriteta je sistematski proces i izvodi se u fazama. Za izvršenje poslova i zadataka po fazama predviđeni su rokovi.

Aktivnosti koje institucije treba da sprovedu u fazi procene postojećeg stanja i u fazi predlaganja mera za unapređenje integriteta su sledeće:

  • radna grupa sa korisničkim imenom i lozinkom pristupa nacrtu (modelu) plana integriteta;
  • potrebno je potpisanu i skeniranu Odluku o imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta postaviti u aplikaciju u skladu sa Uputstvom za radnu grupu;
  • nakon toga radna grupa kreće sa procenom rizika od korupcije i drugih nepravilnosti po oblastima;
  • institucija donosi Odluku o usvajanju plana integriteta i postavlja je u aplikaciju.

Krajnji rok za izradu plana integriteta i postavljanje odluke o njegovom usvajanju u aplikaciju bio je 10.11.2017. godine.

Napomena: izrađeni plan integriteta i odluka o njegovom usvajanju se ne dostavljaju Agenciji putem pošte, već je potrebno Odluku o usvajanju plana integriteta postaviti u aplikaciju.

Za sve informacije vezane za sprovođenje plana integriteta obratite se Agenciji za borbu protiv korupcije – Odseku za planove integriteta na tel: 011 41 49 100 opcija 5 ili na mejl integritet@acas.rs


UPUTSTVA ZA RADNU GRUPU ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

Izrada plana integriteta – uputstvo za radnu grupu

Dodatak uputstvu za radnu grupu

Video link: Izrada plana integriteta u aplikaciji – Zadaci i uloga radne grupe


MODELI AKATA POTREBNIH ZA DRUGU FAZU IZRADE PLANA INTEGRITETA

Model odluke o imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta

Model odluke o usvajanju plana integriteta

Model programa izrade i sprovođenja plana integriteta koji izrađuje radna grupa

Model zapisnika o sastanku radne grupe


Primer izrađenog plana integriteta


Najčešća pitanja institucija