Анализа поступања у случајевима повреде Закона о финансирању политичких активности од 2011. до 31.08.2017. године

Кршикапа и Орицио: Наставак сарадње Агенције за борбу против корупције и Мисије ОЕБС-а у Србији
01/11/2017
Саопштење Агенције поводом „Рајских папира“
06/11/2017

Анализа поступања у случајевима повреде Закона о финансирању политичких активности од 2011. до 31.08.2017. године

print

Статистичка анализа поступања Агенције за борбу против корупције и поступања прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности односи се, пре свега, на обавезу политичких субјеката да Агенцији подносе годишње финансијске извештаје и извештаје о трошковима изборних кампања.

Анализа је урађена на основу евиденције поднетих захтева за покретање прекршајног поступка Агенције, донетих првостепених и правоснажних пресуда. Обухвата период од 2011. године до 2016. године, а пресек поднетих захтева, донетих првостепених и правоснажних пресуда дат је закључно са 31. августом 2017. године.

Статистичку анализу можете прочитати овде.