Inicijativa Agencije za dopune zakona koji uređuju položaj zaposlenih i radno angažovanih u organima javne vlasti – u delu koji se odnosi na regulisanje sukoba interesa
19/10/2017
Aktivnosti u okviru Berlinskog procesa
20/10/2017

Ambasador SAD u poseti Agenciji

print

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa sastala se danas sa ambasadorom SAD Kajlom Skatom i Džefri Skarinom atašeom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Saglasili su se da je rad nezavisnih institucija od izuzetnog značaja za razvoj svakog demokratskog društva.

Kršikapa se zahvalila ambasadoru SAD na dosadašnjoj podršci koju Amerika kroz programe USAID pruža jačanju kapaciteta institucija nadležnih za borbu protiv korupcije u Srbiji i izrazila uverenje da će se dobra saradnja nastaviti i u narednom periodu.