Aktivnosti političkih subjekata u izbornoj kampanji

Podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja političkih subjekata
06/04/2016
Agencija objavljuje Izveštaj o sprovođenju planova integriteta nakon završetka prvog ciklusa njihove izrade i primene
12/04/2016

Aktivnosti političkih subjekata u izbornoj kampanji

print
LOGO izbori ACASOdređeni broj političkih subjekata i tokom ove izborne kampanje sprovodi aktivnosti koje se ne mogu okarakterisati kao političke – deljenje humanitarne pomoći socijalno ugroženim građanima, organizovanje besplatnih lekarskih pregleda, časova za maturante, odlazaka na izlete i fudbalske utakmice i sl.

Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, sredstva iz javnih i privatnih izvora koja politički subjekti koriste za finansiranje troškova izborne kampanje, mogu da se koriste samo za političke aktivnosti. Agencija će u svim situacijama koje ukazuju na to da se ova sredstva nenamenski troše, na osnovu odgovarajućih dokaza inicirati pokretanje postupaka pred nadležnim sudom.