Активности политичких субјеката у изборној кампањи

Подношење годишњег финансијског извештаја политичких субјеката
06/04/2016
Агенција објављује Извештај о спровођењу планова интегритета након завршетка првог циклуса њихове израде и примене
12/04/2016

Активности политичких субјеката у изборној кампањи

print
LOGO izbori ACASОдређени број политичких субјеката и током ове изборне кампање спроводи активности које се не могу окарактерисати као политичке – дељење хуманитарне помоћи социјално угроженим грађанима, организовање бесплатних лекарских прегледа, часова за матуранте, одлазака на излете и фудбалске утакмице и сл.

Према Закону о финансирању политичких активности, средства из јавних и приватних извора која политички субјекти користе за финансирање трошкова изборне кампање, могу да се користе само за политичке активности. Агенција ће у свим ситуацијама које указују на то да се ова средства ненаменски троше, на основу одговарајућих доказа иницирати покретање поступака пред надлежним судом.