Agencija u poslednje dve godine obučila više od 100 predavača za oblast etike i integriteta

Postupanje Agencije za borbu protiv korupcije i prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
01/11/2016
Potpisan Sporazum o saradnji u borbi protiv korupcije i zaštiti konkurencije
10/11/2016

Agencija u poslednje dve godine obučila više od 100 predavača za oblast etike i integriteta

print
wp_20161024_09_03_41_pro Dok se predlog novog Zakona o Agenciji nalazi na javnoj raspravi (http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php), Agencija za borbu protiv korupcije nastavlja da priprema predstavnike institucija javne vlasti za nastupajuću obavezu edukovanja svih zaposlenih o etici i integritetu.
Do sada je obučeno 108 predavača na ovu temu. Poslednja obuka održana je prošle nedelje u Novom Sadu, a status predavača u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru dobilo je devet zaposlenih u pokrajinskim organima i gradu Novom Sadu.
Svi učesnici su poslednjeg dana treninga uspešno položili test znanja i izveli praktičan deo obuke čime su ispunili kriterijume za dobijanje potvrde.
Predavači će, po izmeni Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, biti zaduženi za sprovođenje obuke o etici i integritetu u institucijama u kojima su zaposleni.