Агенција у последње две године обучила више од 100 предавача за област етике и интегритета

The Anti-Corruption Agency and Misdemeanour Courts Proceedings in Cases of Violation of the Law on Financing of Political Activities
01/11/2016
Memorandum of Understanding in Fight Against Corruption and Protection of Competition
14/11/2016

Агенција у последње две године обучила више од 100 предавача за област етике и интегритета

print
wp_20161024_09_03_41_pro Док се предлог новог Закона о Агенцији налази на јавној расправи (http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php), Агенција за борбу против корупције наставља да припрема представнике институција јавне власти за наступајућу обавезу едуковања свих запослених о етици и интегритету.
До сада је обучено 108 предавача на ову тему. Последња обука одржана је прошле недеље у Новом Саду, а статус предавача у области етике и интегритета у јавном сектору добило је девет запослених у покрајинским органима и gраду Новом Саду.
Сви учесници су последњег дана тренинга успешно положили тест знања и извели практичан део обуке чиме су испунили критеријуме за добијање потврде.
Предавачи ће, по измени Закона о Агенцији за борбу против корупције, бити задужени за спровођење обуке о етици и интегритету у институцијама у којима су запослени.