Agencija u Briselu predstavila model za procenu bezbednosti informacija u okviru nacrta plana integriteta

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti
15/06/2017
Agencija objavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju
20/06/2017

Agencija u Briselu predstavila model za procenu bezbednosti informacija u okviru nacrta plana integriteta

print
Na konferenciji koja je održana u Briselu 15. juna 2017. godine, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) u saradnji sa Evropskom komisijom, predstavljeni su rezultati koje je ReSPA postigla u poslednjih sedam godina svog rada. Ispred Agencije za borbu protiv korupcije konferenciji su prisustvovale Dragana Krunić i Jasmina Stevanović, kao članice mreže ReSPA za Etiku i integritet.

Pored ostalog, na konferenciji su predstavljeni rezultati primene komparativne studije „Zloupotreba informacionih tehnologija u cilju korupcije“ sa pratećom listom kontrolnih pitanja (ček-lista) za proveru bezbednosti informacija u instituciji, koja je nastala kroz saradnju mreže ReSPA za Etiku i integritet i mreže za E-upravu. Preporuka navedene studije bila je da institucije koje se bave prevencijom korupcije u državama koje su članice ReSPA uključe ovu ček-listu u svoje standarde za procenu rizika od korupcije u oblasti bezbednosti informacija.

Kako je Srbija prva od država, članica ReSPA, koja je to uradila, Dragana Krunić je predstavila način na koji je Agencija za borbu protiv korupcije institucionalizovala navedenu ček-listu. Naime, kontrolna pitanja za procenu rizika od korupcije vezana za bezbednost informacija postala su sastavni deo nacrta (modela) plana integriteta i metodologije za njegovu izradu na osnovu kojih će sve državne institucije u Republici Srbiji (njih oko 4500) u posebno izrađenoj aplikaciji, proceniti rizike od korupcije u oblasti bezbednost informacija do 31.10.2017. godine. Takođe, pored procene rizika od korupcije u oblasti bezbednosti informacija, državne institucije će po istoj metodologiji proceniti rizike od korupcije i u oblastima: finansija i javnih nabavki, upravljanja kadrovima i etike i integriteta.