Агенција у Бриселу представила модел за процену безбедности информација у оквиру нацрта плана интегритета

The Anti-Corruption Agency Publishes the Gift Catalogue Statistics for 2016.
01/06/2017
The Agency Presented a Model for Security Information Assessment within the Draft Integrity Plan Framework in Brussels
19/06/2017

Агенција у Бриселу представила модел за процену безбедности информација у оквиру нацрта плана интегритета

print
На конференцији која је одржана у Бриселу 15. јуна 2017. године, у организацији Регионалне школе за јавну управу (РеСПА) у сарадњи са Европском комисијом, представљени су резултати које је РеСПА постигла у последњих седам година свог рада. Испред Агенције за борбу против корупције конференцији су присуствовале Драгана Крунић и Јасмина Стевановић, као чланице мреже РеСПА за Етику и интегритет.

Поред осталог, на конференцији су представљени резултати примене компаративне студије „Злоупотреба информационих технологија у циљу корупције“ са пратећом листом контролних питања (чек-листа) за проверу безбедности информација у институцији, која је настала кроз сарадњу мреже РеСПА за Етику и интегритет и мреже за Е-управу. Препорука наведене студије била је да институције које се баве превенцијом корупције у државама које су чланице РеСПА укључе ову чек-листу у своје стандарде за процену ризика од корупције у области безбедности информација.

Како је Србија прва од држава, чланица РеСПА, која је то урадила, Драгана Крунић је представила начин на који је Агенција за борбу против корупције институционализовала наведену чек-листу. Наиме, контролна питања за процену ризика од корупције везана за безбедност информација постала су саставни део нацрта (модела) плана интегритета и методологије за његову израду на основу којих ће све државне институције у Републици Србији (њих око 4500) у посебно израђеној апликацији, проценити ризике од корупције у области безбедност информација до 31.10.2017. године. Такође, поред процене ризика од корупције у области безбедности информација, државне институције ће по истој методологији проценити ризике од корупције и у областима: финансија и јавних набавки, управљања кадровима и етике и интегритета.