Agencija reagovala na odluku Ministarstva finansija da joj ne odobri tražena sredstva za rad u 2018. godini

Agencija objavljuje mišljenje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama
23/11/2017
Raspisan Javni konkurs za izbor direktora Agencije za borbu protiv korupcije
27/11/2017

Agencija reagovala na odluku Ministarstva finansija da joj ne odobri tražena sredstva za rad u 2018. godini

print
Ministarstvo finansija nije odobrilo ukupnu sumu koju je Agencija za borbu protiv korupcije opredelila za planirane aktivnosti u 2018. godini. Agencija se obratila nadležnom ministarstvu obaveštavajući ga da nije saglasna sa Nacrtom zakona o budžetu RS za 2018. godinu.

U obrazloženju su navedene činjenice u vezi sa obavezama Agencije po akcionim planovima za borbu protiv korupcije i za poglavlje 23, te da je potrebno odobriti sredstva za dodatno popunjavanje sistematizovanih radnih mesta, unapređenje aplikativnog softvera i za sprovođenje kampanje nakon usvajanja novog Zakona o Agenciji. Takođe, ministarstvu je predočeno da to što nije predviđeno povećanje plata za trenutno zaposlene u Agenciji stavlja zaposlene u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zaposlene u državnim organima.

Redovne aktivnosti Agencije, uz dodatne aktivnosti koje uključuju realizaciju akcionih planova nastalih na osnovu usvojenih državnih strategija, zahtevaju da se obezbedi budžet koji omogućava delotvorno i efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije.