Агенција реаговала на одлуку Министарства финансија да јој не одобри тражена средства за рад у 2018. години

Агенција објављује мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама
23/11/2017
Расписан Јавни конкурс за избор директора Агенције за борбу против корупције
27/11/2017

Агенција реаговала на одлуку Министарства финансија да јој не одобри тражена средства за рад у 2018. години

print
Министарство финансија није одобрило укупну суму коју је Агенција за борбу против корупције определила за планиране активности у 2018. години. Агенција се обратила надлежном министарству обавештавајући га да није сагласна са Нацртом закона о буџету РС за 2018. годину.

У образложењу су наведене чињенице у вези са обавезама Агенције по акционим плановима за борбу против корупције и за поглавље 23, те да је потребно одобрити средства за додатно попуњавање систематизованих радних места, унапређење апликативног софтвера и за спровођење кампање након усвајања новог Закона о Агенцији. Такође, министарству је предочено да то што није предвиђено повећање плата за тренутно запослене у Агенцији ставља запослене у неповољнији положај у односу на друге запослене у државним органима.

Редовне активности Агенције, уз додатне активности које укључују реализацију акционих планова насталих на основу усвојених државних стратегија, захтевају да се обезбеди буџет који омогућава делотворно и ефикасно обављање послова из надлежности Агенције.