Agencija poziva organizacije civilnog društva da učestvuju na konkursu za dodelu sredstava projektima u oblasti borbe protiv korupcije

Sedmi javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva
07/02/2017
Saopštenje Odbora Agencije
08/02/2017

Agencija poziva organizacije civilnog društva da učestvuju na konkursu za dodelu sredstava projektima u oblasti borbe protiv korupcije

print
Znak Horizontalno CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije danas je raspisala sedmi po redu konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju dva projekta u oblasti borbe protiv korupcije. Opšti cilj konkursa je da podrži razvoj i jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti svih društvenih aktera, a posebno organa javne vlasti.

Ukupna finansijska sredstava biće dodeljena dvema organizacijama u jednakim iznosima od po 2.000.000,00 dinara u skladu sa definisanim kriterijumima. Rok za dostavu predloga projekata je 9. mart.

Detaljnije informacije o konkursu možete videti u Uputstvu za konkurisanje.