Агенција поднела Извештај о раду за 2014. годину Народној скупштини

References in the text of the Draft Law on Amendments to the Law on Higher Education
11/07/2014
Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015

Агенција поднела Извештај о раду за 2014. годину Народној скупштини

print

Skupstina1Данас, 31. марта 2015. године, Агенција за борбу против корупције поднела је Народној скупштини Републике Србије свој Извештај о раду за 2014. годину. Ово је пети годишњи извештај у којем су представљени резултати рада Агенције у претходној години, изазови са којима се Агенција суочавала у свом раду, планови за 2015. годину као и препоруке Народној скупштини које имају за циљ унапређење рада Агенције.

Годишњи извештај садржи и Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење. У извештају је систематизован велики број података о мерама и активностима које су органи јавне власти предузимали током 2014. године, оцењена њихова испуњеност, указано на проблеме који су се појавили у реализацији и дате препоруке за њихово превазилажење. Ово је први извештај у који су уграђени закључци и препоруке из алтернативних извештаја о спровођењу Стратегије које су израдиле организације цивилног друштва и који допуњују квалитет анализе стручним освртом на реализацију највећег броја мера из Акционог плана. Извештај је намењен како доносиоцима одлука и носиоцима обавеза из Стратегије и Акционог плана, тако и стручној јавности и свим грађанима заинтересованим за слику стања у коме се Република Србија тренутно налази у погледу борбе против корупције.

Годишњи извештај достављен је и Влади Републике Србије.

 

Извештај о раду за 2014. годину можете преузети овде.

Извештај о спровођењу Стратегије и Акционог плана можете преузети овде.