Агенција објављује списак државних институција у Србији које су израдиле, односно нису израдиле план интегритета

Јавни конкурс за избор директора Агенције за борбу против корупције
27/11/2017
Саопштење Одбора Агенције
13/12/2017

Агенција објављује списак државних институција у Србији које су израдиле, односно нису израдиле план интегритета

print
Агенција за борбу против корупције објављује податак о државним институцијама у Србији које имају законску обавезу израде и спровођења плана интегритета, а које су израдиле, односно нису израдиле план интегритета у другом циклусу примене ове законске обавезе.

Други циклус израде плана интегритета почео је даном објављивања Смерница за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“ бр. 95/16 од 30.11.2016. године), а крајњи рок за израду био је 10. новембар 2017. године. Сви државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне сaмоуправе, јавне службе и јавна предузећа имају обавезу израде свог план интегритета.

У другом циклусу, од укупног броја институција које су у обавези да донесу план интегритета, то је учинило 2716 институција (64%), што је повећање од 17% у односу на први циклус, када је план интегритета донело 2121 институција, односно 47%.

Овом приликом, Агенција објављује податке о најзначајнијим државним институцијама које су израдиле, односно нису израдиле план интегритета, као и податке о осталим носиоцима ове законске обавезе, и то по системима.

Агенција објављује и пример добре праксе, односно листу институција које су израдиле план интегритета иако нису обухваћене овом законском обавезом.

Након процеса израде и усвајања плана интегритета на нивоу институције, следи фаза спровођења. У току 2018. године Агенција ће обилазити институције и контролисати квалитет израђених планова, као и ток процеса спровођења.