Агенција објављује мишљењe о процени ризика корупције у одредбама нове верзије Нацрта закона о здравственој заштити

Саопштење Одбора
26/12/2017
Одбор Агенције о конкурсу за избор директора
28/12/2017

Агенција објављује мишљењe о процени ризика корупције у одредбама нове верзије Нацрта закона о здравственој заштити

print
Агенција за борбу против корупције припремила је мишљењe о процени ризика корупције у одредбама нове верзије Нацрта закона о здравственој заштити.

Приликом утврђивања новог текста Нацрта закона, Министарство здравља је у потпуности или делимично уважило више препорука које је Агенција за борбу против корупције формулисала у ранијем мишљењу o претходној верзији овог акта. Иако је Нацрт закона побољшан у односу на претходни текст, поводом којег је одржана јавна расправа, и даље постоје извесни недостаци и ризици корупције, које је неопходно отклонити.

Нацртом закона нису у потпуности обухваћене све потребне измене, предвиђене Националном стратегијом за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Ревидираним акционим планом за њено спровођење.

На пример, иако је више пута указивано да је новим Законом о здравственој заштити неопходно на адекватан начин уредити област допунског рада са јасним критеријумима за добијање дозволе за тај рад; детаљнијим прописивањем где и под којим условима може да се обавља, као и прецизним регулисањем услова под којима здравствени радници у здравственим установама у јавној својини могу пружати здравствене услуге у приватним условима, ова питања Нацртом закона нису у значајној мери додатно уређена. С друге стране, за разлику од претходне верзије, Нацрт закона доноси низ веома значајних новина у области сукоба интереса и могао би да представља пример како би ову област требало уредити у остатку јавног сектора. Међутим, да би то заиста био случај, неопходно је одређена решења допунити и прецизирати.

Нацрт закона садржи одређене недостатке и ризике корупције који се односе, пре свега, на правне празнине, давање широких дискреционих овлашћења органима јавне власти, препуштање министру да значајна питања уреди својим актима, иако је неопходно да та питања буду регулисана законским одредбама, употребу непрецизних формулација, те непостојање критеријума или елемената критеријума за предлагање и именовање чланова разних колективних тела. На овај начин, значајна питања, као што су, на пример, заснивање радног односа, одобравање специјализација и провера квалитета стручног рада, нису у потпуности регулисана, што у пракси може створити низ проблема на које је и раније више пута указивано.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање идентификованих недостатака и ризика корупције допринело стварању адекватног правног оквира у области здравствене заштите и остварењу циљева из стратешких докумената за борбу против корупције.

Мишљење које је Агенција проследила Министарству здравља можете преузети овде.